SOZAiT:
portal organizacji pozarządowej
Serdecznie witamy wszystkich zainteresowanych ratowaniem zabytków architektury i techniki.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz pomocy w jej współtworzeniu.
Każdy nadesłany przez Państwa artykuł zostanie właściwie wyeksponowany z zachowaniem praw autorskich, a być może poruszy ważne dla naszej sprawy kwestie.
zapraszamy wszystkich wrażliwych na dewastacje i brak szacunku dla hitorii do wstąpienia w nasze szeregi.