SOZAiT:
portal organizacji pozarządowej

Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce.

Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce.
Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce.
Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce.
Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce. Rekonstrukcja historyczna z parowozem Ol49 z Wolsztyna - parowozem po wielkopolsce.