SOZAiT:
portal organizacji pozarządowej

Organizacja skansenu kolejowo − górniczego w Austrii w Ampflwang.


Eisenbahn − & Bergbaumuseum Lokpark Ampflwang


Ampflwang jest małą miejscowością w górnej Austrii, która słynęła z kopalni jaka się tam znajdowała. Kopalnia ta wydobywała węgiel brunatny do 1995 roku. Kopalnie zamknięto, a w miejscowości pozostała po niej sortownia i duży plac. Władze szybko zorientowały się, że trzeba tereny zrekultywować nie tylko pod względem ekologii i zagospodarowania terenu, ale szczególnie pod względem bezrobocia. Ampflwang w Austrii
Powstała idea wybudowania dużej hali wachlarzowej do gromadzenia eksponatów kolejowych na terenie byłego zakładu górniczego, a sortownie wykorzystać jako muzeum górnictwa.
Dzisiaj halę wachlarzową zajmują perełki z epoki pary na kolejach austryjackich, a na terenie przylegającym dodatkowe tory zajmują również eksponaty lokomotyw spalinowych i elektrycznych jakie kiedykolwiek jeździły w tym kraju, a także rodzime samochody Steyr ( U nas mało się mówi o Starach, Jelczach, Lublinach, Sanach, Autosanach itd., a przecież kształtowały kraj przez wiele lat). Ampflwang w Austrii Ampflwang w Austrii
Wydaje się dziwne, ale podczas mojej wizyty nie zauważyłem dużego ruchu turystów, może nie trafiłem na sezon jednak miałem przyjemność załapać się na dwa pociągi parowe, które jechały zachowaną specjalnie do tego celu linią, która kiedyś służyła do wywozu węgla.
Skansen dzięki nowej hali uzyskał duże zdolności do remontów zdobytych eksponatów w zakresie własnych sił co jest dużym plusem na obniżenie kosztów eksploatacji. Ampflwang w Austrii
Muzeum to jest kolejnym przykładem walki samorządów i państwa o zachowanie kawałka swojej historii. W Polsce cieszymy się takimi skansenami jak Chabówka, która od niedawna została pozbawiona linii kolejowej, oraz Wolsztyn. Ciekawe chodź bardzo prowizorycznym rozwiązaniem jest są jeszcze Pyskowice, jednak skansen ten prowadzony jest amatorski i nie posiada żadnego wsparcia oraz możliwości rozwoju, gdyż hale te są przeznaczone do wyburzenia pod nową magistralę Wrocław Katowice. Odradza się również Jaworzyna śląska, a o Kościerzynie możemy już dawno zapomnieć. Można by powiedzieć, że skansenów jest dużo, jednak po dokładnej analizie ich możliwości bezpiecznego przechowania eksponatów pod dachem dawno się skończyły. Alternatywą mogą być inne lokalizacje jak aktualnie 07.05.2011 likwidowana lokomotywownia Katowice, która datuje się na przełom XIX/XX wieku i posiada dwie duże hala wachlarzowe z obrotnicami. Najważniejszą cechą tej lokalizacji jest położenie dokładnie w centrum stolicy dużej konurbacji zaraz koło dworca głównego oraz autobusowego i przystanku tramwajowego.
 Ampflwang w Austrii Cześć górnicza tego skansenu zlokalizowana jest jak wspomniałem wcześniej w budynku sortowni i zawiera w swoim wnętrzu oryginalne urządzenia, które oczyszczono zakonserwowano i pomalowano. Turysta który zwiedza budynek pokonuje liczne korytarzyki przeciskając się między maszynami, i jednocześnie licznymi gablotami wystawowymi w który zromadzono drobne przedmioty używane w górnictwie. Galeria zdjęć i malunków oprócz tematyki górniczej zawiera również ekspozycje dotyczące miejscowości gminy, a także przestrzenie wykorzystywane są również dla wystaw okolicznościowych.
Takie wspaniałym miejscem w polce jest nie wątpliwie była walcowania cynku po HMN Szopienice, która do 2002 roku walcowała blachy cynkowe na eksport przy pomocy ponad stu letnich maszyn parowych. Maszyny te wyłączono i tak nietknięte pozostały do dzisiaj wraz z pozostałymi ciągu technologicznego, aż proszącymi się do zagospodarowania jako muzeum hutnictwa. Hale walcowni cechuje ważna zaleta, znajdują się w dobrej lokalizacji pod względem dojazdu. Wolna przestrzeń może stanowić na dodatkowe ekspozycji i wystawy, a także jest dość miejsca na małą salę kinową i gastronomię. Takich perełek w naszym kraju jest bardzo wiele, które są gotowe bez budowy, adaptacji, ale podejmowane dziwne decyzje sprawiają, że wybiera się z nich co niektóre rzeczy, centralizuje, a resztę sprzedaje za granicę by szybko pokryć koszty przenoski. W ten sposób na wielu zabytkowych liniach angielskich ruch prowadzą parowozy z polski np. typu Śląsk lub Ferrum, bardzo lubiane przez anglików ze względu na wymiary i ergonomię, a w Berlinie mo żna było się przejechać polskim Px48 wywiezionym z kraju jak wiele wiele innych rzeczy.
 Ampflwang w Austrii Ampflwang w Austrii Na razie zapraszam do Eisenbahn-& Bergbaumuseum Lokpark Ampflwang, które jest najlepszym przykładem dobrej inwestycji długoterminowej o wysokiej stopie zwrotu, a po powrocie do refleksji czy warto zrezygnować z łatania kilku dziur w asfalcie dla budowy muzeum, czy może jednak łatać te dziury i podniecać się czyjąś historią bo swojej za wyjątkiem muzeum powstania warszawskiego, już nie długo wcale nie pokażemy nawet swoim dzieciom. Za wysoką stopę zwrotu należy rozumieć przede wszystkim pokazanie młodym pokoleniom, że kraj w którym mieszka jest bogaty w kulturę, sztukę i zdobycze techniczne, co kształtuje wiarę w możliwości jakie ma w zasięgu ręki!
Państwo zawsze może też odkupić te rzeczy za 10 lat po odpowiednio większej cenie np. jak te fałszywe znaczki do muzeum narodowego.
Tomasz Makosz 08.05.2011r.